DSW - miejsce dla Ciebie

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

  • Ratownictwo medyczne w systemie zarządzania kryzysowego - geneza, stan obecny, perspektywy.

  • System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej.

  • Doskonalenie procedur planistycznych i operacyjnych w celu osiągania interoperacyjności w realizacji strategii bezpieczeństwa.

  • Bezpieczeństwo polityczne państw Unii Europejskiej: wyzwania, rozwiązania prawne i instytucjonalne. Analiza na przykładzie Polski i Niemiec.