DSW - miejsce dla Ciebie

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Koło Naukowe Paradygmat skupia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Celem działania jest aktywizacja studentów i rozwój zainteresowań naukowych. Studenci uczestniczą w konferencjach naukowych, przygotowują pod kierownictwem pracowników Instytutu teksty popularno-naukowe oraz uczestniczą w różnych inicjatywach Instytutu. Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Piotr Mickiewicz