DSW - miejsce dla Ciebie

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Rok I grupa 1

Elżbieta Stadtmüller

e-mail: elstadt@wr.onet.pl

Rok I grupa

Tomasz Balbus

e-mail: tomaszbalbus@op.p

Rok I grupa 3

Jerzy Dereń

e-mail: derenj@wp.pl

Rok II       

Iwona Ładysz

e-mail: iwona.ladysz@dsw.edu.pl